Kontakte'n

[imèl pwoteje]
+ 001 0231 123 32

swiv

enfòmasyon sou

Tout kontni Demo se pou rezon echantiyon sèlman, gen entansyon reprezante yon sit ap viv. Tanpri itilize RocketLauncher la pou enstale yon ekivalan Demo a, tout imaj yo pral ranplase ak imaj echantiyon.

Pou kominote Greater Shepparton Secondary College,

Mwen espere ke nou tout an sekirite pandan moman vrèman difisil sa a.
Kòm ou konnen, Shepparton kounye a anba gwo risk inondasyon akòz gwo lapli a.
Sa a pral kontinye prezante defi enpòtan pou zòn nou an ak ozalantou nou an, sitou anrapò ak elèv ak anplwaye k ap antre lekòl la san danje.
Sou konsèy SES, Depatman Edikasyon ak Fòmasyon te konfime ke lekòl la gen pou fèmen jodi a, Lendi 17 Oktòb. Sipèvizyon sou plas p ap disponib.
Yo pran desizyon sa a pou asire sekirite ak byennèt tout anplwaye nou yo ak elèv yo.
Mèsi pou konpreyansyon w ak sipò w.
 
Concerne kalite,

 
Barbara O'Brien
Direktè Egzekitif