Cysylltu

[e-bost wedi'i warchod]
+ 001 0231 123 32

Dilynwch

Gwybodaeth

Mae'r holl gynnwys demo at ddibenion sampl yn unig, wedi'i fwriadu i gynrychioli gwefan fyw. Defnyddiwch y RocketLauncher i osod un sy'n cyfateb i'r demo, bydd pob delwedd yn cael ei disodli gan ddelweddau sampl.

Am weddill Tymor 2 a phythefnos gyntaf Tymor 3, rydym yn rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol ar gyfer ein Cwpan PAC.

Yn hytrach na chystadleuaeth Tŷ, byddwn yn gwobrwyo cyflawniad myfyrwyr unigol, ar gyfer ein y cant uchaf a'n myfyrwyr sydd wedi gwella fwyaf.

Bydd ein ffocws Cwpan PAC nesaf ar bresenoldeb, yn benodol bod yn bresennol ym mhob dosbarth, gan gynnwys Grŵp Cartref a bod ar amser.

Ar gyfer y Cwpan PAC hwn, a thu hwnt, rydym yn gofyn i'n teuluoedd ein cefnogi drwy sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd yr ysgol ar amser ar gyfer Grŵp Cartref am 8.50am. Rydym hefyd yn deuluoedd i atgyfnerthu ein neges bod Pob Dydd yn Cyfrif a pham mae presenoldeb yn bwysig.

Os gwelwch yn dda gwyliwch y fideo hwn am fwy o wybodaeth: https://youtu.be/qJGspnDuaD0