Liên hệ

[email được bảo vệ]
+ 001 0231 123 32

Theo

Thông tin

Tất cả nội dung demo chỉ nhằm mục đích mẫu, nhằm mục đích đại diện cho một trang web trực tiếp. Vui lòng sử dụng RocketLauncher để cài đặt bản demo tương đương, tất cả hình ảnh sẽ được thay thế bằng hình ảnh mẫu.

 • Mục đơn giản 5
 • Mục đơn giản 4
 • Mục đơn giản 3
 • Mục đơn giản 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị

 

SỨ MỆNH 
Để phát triển những người học sáng tạo, ham học hỏi và quan tâm, những người đóng góp tích cực vào việc tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

SỨ MỆNH
Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một cộng đồng học tập hòa nhập, nơi chúng ta:

 • tin rằng tất cả học sinh đều có thể học và thành công
 • khơi dậy niềm yêu thích học tập
 • đặt kỳ vọng cao cho bản thân và người khác
 • thử thách bản thân để đạt được thành tích cá nhân tốt nhất
 • nuôi dưỡng một môi trường an toàn và hỗ trợ
 • xây dựng khả năng phục hồi và thích ứng thông qua nỗ lực và sự kiên trì
 • nuôi dưỡng văn hóa lấy học sinh làm trung tâm
 • thúc đẩy sự lãnh đạo, tiếng nói và quyền tự quyết của sinh viên
 • mở rộng tầm nhìn và nắm bắt cơ hội
 • hợp tác với phụ huynh, ngành công nghiệp, giáo dục nâng cao và cộng đồng rộng lớn hơn

 GIÁ TRỊ 
Khát vọng:        chúng tôi khao khát sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng tôi làm
Tính toàn vẹn:            chúng ta hành động theo cách trung thực và đáng tin cậy
Sự tôn trọng:            chúng tôi thể hiện sự quan tâm đến bản thân và người khác và coi trọng sự khác biệt
Trách nhiệm:  chúng tôi chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình

Đăng nhập vào La bàn