Makipag-ugnay sa

[protektado ng email]
+ 001 0231 123 32

sundin

Impormasyon

Ang lahat ng nilalaman ng demo ay para sa mga layuning sample lamang, na nilayon upang kumatawan sa isang live na site. Mangyaring gamitin ang RocketLauncher upang mag-install ng katumbas ng demo, lahat ng mga larawan ay papalitan ng mga sample na larawan.

Ang isang epektibong guro ay isang positibong huwaran na namumuno sa pamamagitan ng halimbawa.

Ang aming mga guro ay laging handang tumulong sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral, panlipunan at emosyonal na mga pangangailangan, at alam nila ang iba't ibang istilo ng pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral pati na rin ang maraming paraan ng pagtuturo.

Ang isang epektibong guro ay may mataas na inaasahan para sa bawat isa sa kanilang mga mag-aaral at madalas na nagbibigay sa kanila ng nakabubuong feedback tungkol sa kanilang trabaho.

Sa aming bagong kolehiyo, isang epektibong guro:

  • ay madamdamin tungkol sa kanilang asignatura at nananatiling may pananagutan sa kanilang kurikulum
  • may malawak na kaalaman sa mga teorya ng pag-aaral
  • nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayan upang maging isang malayang mag-aaral
  • bumuo ng mga positibong relasyon sa mga mag-aaral
  • isinasama ang mga mag-aaral sa proseso ng pag-aaral (pagpapagana ng boses ng mag-aaral)
  • ay nagbibigay ng positibo, nakapagpapatibay at nakabubuo na feedback sa mga mag-aaral at kasamahan, at palaging naghahangad na mapabuti ang kanilang sariling kasanayan at aktibong naghahanap ng feedback para sa kanilang sarili
  • nagtuturo sa iba't ibang antas ng pagkatuto at hinahamon ang lahat ng mga mag-aaral
  • lumilikha ng positibo at ligtas na kapaligiran sa pag-aaral, at may mabisang mga kasanayan sa pamamahala sa pag-uugali na nagbibigay-daan sa lahat ng mga mag-aaral na matuto
  • gumagamit ng naaangkop na mga tool sa pagtatasa upang ipaalam sa pagtuturo at pag-aaral, at upang payagan ang pagkakaiba sa loob ng silid-aralan
  • may mabisang kasanayan sa pakikipagtalastasan sa mga mag-aaral, magulang at guro; madalas na pakikipag-usap sa mga pangangailangan, pag-unlad at mga isyu ng mag-aaral.