Kontakt

[email mbrojtur]
+ 001 0231 123 32

ndjek

Info

E gjithë përmbajtja demonstruese është vetëm për qëllime mostër, të destinuara për të përfaqësuar një sajt të drejtpërdrejtë. Ju lutemi përdorni RocketLauncher për të instaluar një ekuivalent të demonstrimit, të gjitha imazhet do të zëvendësohen me imazhe mostra.

 Financimi i ekskursioneve sportive të kampeve

Nëse jeni mbajtës ose pensionist i HCC-së, mund të keni të drejtë për asistencë nga CSEF.
dokument Aplikimi CSEF 2024 (121 KB)

Kontributet e kurrikulës 2024

Politika e pagesës së prindërve 2024