Kontakt

[email mbrojtur]
+ 001 0231 123 32

ndjek

Info

E gjithë përmbajtja demonstruese është vetëm për qëllime mostër, të destinuara për të përfaqësuar një sajt të drejtpërdrejtë. Ju lutemi përdorni RocketLauncher për të instaluar një ekuivalent të demonstrimit, të gjitha imazhet do të zëvendësohen me imazhe mostra.

Në Kolegjin e Mesëm Greater Shepparton ne jemi të përkushtuar të ofrojmë shtigje të qarta për të gjithë studentët tanë. Ne aspirojmë të përmirësojmë vazhdimisht rezultatet për studentët tanë.

Ne e bëjmë këtë duke ofruar një kurrikul të gjerë që plotëson nevojat e studentëve tanë dhe komunitetit tonë.

Kolegji ofron një mjedis të sigurt dhe mbështetës që synon të zhvillojë të rinj të rritur që kërkojnë në mënyrë aktive të zgjerojnë horizontet e tyre dhe të shfrytëzojnë mundësitë. Ne besojmë se të gjithë studentët mund të mësojnë dhe të kenë sukses.

Karriera e mesme e lartë

 

Domeni dhe Nënshkolla e Lartë

 

Ekipi Prin AP4

Ekipi Prin AP2 3