Kontakt

[chránené e-mailom]
+ 001 0231 123 32

Nasledovať

Info

Všetok obsah ukážky slúži len na ukážkové účely a má predstavovať živú stránku. Na inštaláciu ekvivalentu ukážky použite RocketLauncher, všetky obrázky budú nahradené vzorovými obrázkami.

Na Greater Shepparton Secondary College sme odhodlaní poskytovať všetkým našim študentom jasné cesty. Snažíme sa neustále zlepšovať výsledky pre našich študentov.

Robíme to tak, že poskytujeme široký učebný plán, ktorý spĺňa potreby našich študentov a našej komunity.

Vysoká škola poskytuje bezpečné a podporné prostredie, ktorého cieľom je rozvíjať mladých dospelých, ktorí sa aktívne snažia rozširovať svoje obzory a chopiť sa príležitostí. Veríme, že všetci študenti sa môžu učiť a uspieť.

Senior sekundárna kariéra

 

Doména a podškola pre seniorov

 

Tlačový tím AP4

Tlačový tím AP2 3