Kontakt

[chránené e-mailom]
+ 001 0231 123 32

Nasledovať

Info

Všetok obsah ukážky slúži len na ukážkové účely a má predstavovať živú stránku. Na inštaláciu ekvivalentu ukážky použite RocketLauncher, všetky obrázky budú nahradené vzorovými obrázkami.

Komunite Greater Shepparton Secondary College,

Dúfam, že ste všetci v tomto naozaj náročnom období v bezpečí.
Ako viete, Shepparton je v súčasnosti vystavený značnému riziku záplav v dôsledku silného dažďa.
To bude naďalej predstavovať významné výzvy pre našu oblasť a okolie, najmä pokiaľ ide o bezpečný prístup študentov a zamestnancov do a zo školy.
Na základe odporúčania SES ministerstvo školstva a vzdelávania potvrdilo, že škola sa dnes, v pondelok 17. októbra, zatvorí. Dohľad na mieste nebude k dispozícii.
Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zaistiť bezpečnosť a pohodu všetkých našich zamestnancov a študentov.
Ďakujeme za pochopenie a podporu.
 
So srdečným pozdravom,

 
Barbara O'Brien
výkonný riaditeľ