Kontakt

[email chroniony]
+ 001 0231 123 32

Obserwuj

Informacia

Cała zawartość demonstracyjna służy wyłącznie do celów przykładowych i ma reprezentować działającą witrynę. Aby zainstalować odpowiednik wersji demonstracyjnej, użyj programu RocketLauncher. Wszystkie obrazy zostaną zastąpione przykładowymi obrazami.

Departament Edukacji i Szkoleń oraz zespół kierowniczy uczelni ściśle współpracują, aby zapewnić odpowiednie wsparcie studentom niepełnosprawnym lub z dodatkowymi potrzebami.

Zaczniemy od zapewnienia naszym uczniom dostępu do odpowiedniej kadry nauczycielskiej i specjalistycznej. Będziemy także ściśle współpracować z wieloma partnerami edukacyjnymi, aby zaszczepić kulturę włączania i zapewnić wszystkim uczniom potrzebne wsparcie.

Partnerami tymi są Verney Road, GoTAFE i Berry St.