Kontakt

[email chroniony]
+ 001 0231 123 32

Obserwuj

Informacia

Cała zawartość demonstracyjna służy wyłącznie do celów przykładowych i ma reprezentować działającą witrynę. Aby zainstalować odpowiednik wersji demonstracyjnej, użyj programu RocketLauncher. Wszystkie obrazy zostaną zastąpione przykładowymi obrazami.

 • Prosty element 5
 • Prosty element 4
 • Prosty element 3
 • Prosty element 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Wizja, misja i wartości

 

VISION 
Rozwijanie kreatywnych, ciekawych i opiekuńczych uczniów, którzy aktywnie przyczyniają się do tworzenia lepszego świata.

MISJA
Razem stworzymy włączającą społeczność edukacyjną, w której:

 • wierzymy, że wszyscy uczniowie mogą się uczyć i odnosić sukcesy
 • zainspiruj się miłością do nauki
 • stawiać wysokie wymagania sobie i innym
 • stawiamy sobie wyzwania, aby osiągnąć nasz osobisty najlepszy wynik
 • stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko
 • budować odporność i zdolność adaptacji poprzez wysiłek i wytrwałość
 • pielęgnować kulturę skupioną na studencie
 • promować przywództwo, głos i sprawczość uczniów
 • poszerzaj horyzonty i korzystaj z okazji
 • współpracować z rodzicami, przemysłem, dalszą edukacją i szerszą społecznością

 WARTOŚCI 
Dążenie:        dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy
Integralność:            postępujemy w sposób uczciwy i godny zaufania
Poszanowanie:            okazujemy troskę o siebie i innych oraz cenimy różnicę
Odpowiedzialność:  jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje i działania

Zaloguj się do Kompasu