Остатокот од вториот термин и првите две недели од третиот термин, се обидуваме нешто малку поинакво за нашиот Куп на PAC.

Наместо натпревар во куќа, ние ќе ги наградуваме индивидуалните достигнувања на учениците, како за нашиот врвен процент, така и за нашите најподобрени студенти.

Нашиот следен фокус на PAC купот ќе биде на присуството, конкретно присуството во сите часови, вклучително и домашната група и навреме.

За овој Куп на PAC, и пошироко, ги замолуваме нашите семејства да не поддржат со тоа што ќе се погрижат учениците да пристигнат на училиште на време за домашната група во 8.50 часот. Ние сме, исто така, семејства за да ја зајакнеме нашата порака дека секој ден е важен и зошто е важно присуството.

Ве молиме погледнете го ова видео за повеќе информации: https://youtu.be/qJGspnDuaD0