Kontakte'n

[imèl pwoteje]
+ 001 0231 123 32

swiv

enfòmasyon sou

Tout kontni Demo se pou rezon echantiyon sèlman, gen entansyon reprezante yon sit ap viv. Tanpri itilize RocketLauncher la pou enstale yon ekivalan Demo a, tout imaj yo pral ranplase ak imaj echantiyon.

Seleksyon Sijè 2024 Elèv yo te voye yon imèl bay elèv yo atravè kont imel GSSC. Tanpri asire pitit ou a tcheke kont imel li a epi preview seleksyon yo. Nenpòt enkyetid/chanjman nan matyè yo ta dwe dirije bay lidè lekòl segondè pitit ou a.

Tanpri sonje: Elèv 7yèm ane pa pral bezwen achte yon liv tèks pou etid lang nan 2024.

Si ou ta renmen vann oswa achte liv dezyèm men tanpri itilize lyen sa a: https://www.facebook.com/groups/919812538938738

Si w bezwen èd finansye pou liv tèks oswa materyèl lekòl, tanpri kontakte College Wellbeing pou bay sipò oswa konekte w ak sèvis ki apwopriye yo.