Kontakte'n

[imèl pwoteje]
+ 001 0231 123 32

swiv

enfòmasyon sou

Tout kontni Demo se pou rezon echantiyon sèlman, gen entansyon reprezante yon sit ap viv. Tanpri itilize RocketLauncher la pou enstale yon ekivalan Demo a, tout imaj yo pral ranplase ak imaj echantiyon.

 • Atik senp 5
 • Atik senp 4
 • Atik senp 3
 • Atik senp 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vizyon, Misyon ak Valè

 

VIZYON 
Pou devlope elèv k ap aprann kreyatif, kirye ak pran swen ki kontribye aktivman nan fè yon mond pi bon.

MISSION
Ansanm nou pral kreye yon kominote aprantisaj enklizif kote nou:

 • kwè ke tout elèv ka aprann ak reyisi
 • enspire yon lanmou pou aprann
 • mete gwo atant pou tèt nou ak lòt moun
 • defi tèt nou pou reyalize pi bon pèsonèl nou
 • ankouraje yon anviwònman ki an sekirite ak sipò
 • bati rezistans ak adaptabilite atravè efò ak pèseverans
 • nouri yon kilti ki santre sou elèv
 • ankouraje lidèchip elèv, vwa ak ajans
 • elaji orizon ak pwofite opòtinite
 • patenarya ak paran yo, endistri yo, plis edikasyon ak pi laj kominote a

 valè 
Aspirasyon:        nou aspire a ekselans nan tout sa nou fè
Entegrite:            nou aji yon fason ki onèt ak konfyans
Respè:            nou montre swen pou tèt nou ak lòt moun ak valè diferans
Responsablite:  nou responsab pou desizyon ak aksyon nou yo

Antre nan Compass