تماس با ما

[ایمیل محافظت شده]
+ 001 0231 123 32

دنبال کردن

اطلاعات

تمام محتوای آزمایشی فقط برای اهداف نمونه است و برای نشان دادن یک سایت زنده در نظر گرفته شده است. لطفاً از RocketLauncher برای نصب نسخه ای معادل نسخه ی نمایشی استفاده کنید، همه تصاویر با تصاویر نمونه جایگزین می شوند.

 کمک مالی برای سفرهای ورزشی کمپ ها

اگر شما دارنده HCC یا مستمری بگیر هستید، ممکن است واجد شرایط کمک CSEF باشید.
سند برنامه CSEF 2024 (121 KB)

کمک های برنامه درسی 2024

خط مشی پرداخت والدین 2024