Cysylltu

[e-bost wedi'i warchod]
+ 001 0231 123 32

Dilynwch

Gwybodaeth

Mae'r holl gynnwys demo at ddibenion sampl yn unig, wedi'i fwriadu i gynrychioli gwefan fyw. Defnyddiwch y RocketLauncher i osod un sy'n cyfateb i'r demo, bydd pob delwedd yn cael ei disodli gan ddelweddau sampl.

Mae Dewisiadau Pwnc Myfyrwyr 2024 wedi cael eu hanfon drwy e-bost at fyfyrwyr drwy gyfrifon e-bost GSSC. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwirio ei gyfrif e-bost a'i ddewisiadau rhagolwg. Dylid cyfeirio unrhyw bryderon/newidiadau i bynciau at Arweinydd Is-Ysgol eich plentyn.

Sylwer: Ni fydd angen i fyfyrwyr Blwyddyn 7 brynu gwerslyfr ar gyfer astudiaethau iaith yn 2024.

Os hoffech werthu neu brynu llyfrau ail law defnyddiwch y ddolen ganlynol: https://www.facebook.com/groups/919812538938738

Os oes angen cymorth ariannol arnoch ar gyfer gwerslyfrau neu ddeunyddiau ysgol, cysylltwch â Lles y Coleg i ddarparu cymorth neu i'ch cysylltu â'r gwasanaethau priodol.